Musiikin inhimillinen voima


Lohisoitto-festivaalin luento 

Lohisoitto-festivaalin ohjelmassa pohditaan musiikin hyvinvointivaikutuksia kaikille avoimella ja maksuttomalla luennolla. Kolme alan huippuasiantuntijaa valottaa musiikin ja hyvinvoinnin välisiä yllättäviä ja voimakkaita yhteyksiä koskien erityisesti muistisairauksia ja mielenterveysongelmia. Minkälaisia positiivisia hyvinvointivaikutuksia musiikilla voi olla sairauksiin, jotka tavalla tai toisella koskettavat hyvin monia meistä? 

Tilaisuuden jälkeen teeman parissa työskennellään muistisairaiden ja mielenterveyspotilaiden omaisille ja hoitohenkilökunnalle suunnatuissa työpajoissa (maks. 20 hlö/työpaja, katso ilmoittautumistiedot).

Puhujina ja työpajojen vetäjinä ovat alan asiantuntijat Sari Laitinen, Tuula Tenni ja Markus Raivio, joilla on vahvaa käytännöntason osaamista ja näyttöä muistisairauksien ja mielenterveysongelmien hoitamisesta musiikin avulla. 

Lohisoitto-festivaalin yhteistyökumppaneina ovat Kotkan seudun mielenterveysseura, Kakspy ry ja Merikeskus Vellamo.

< Kaikki tapahtumat