Täyttä höyryä! – Suomen Höyrypursiseura 50 vuotta


Täyttä höyryä -pienoisnäyttelyn valokuvat esittelevät Suomen vesillä nykyään seilaavaa höyrypursilaivastoa. Näyttely on kunnianosoitus 50-vuotiaalle Suomen Höyrypursiseuralle sekä niille lukuisille vapaaehtoisille, jotka ovat mahdollistaneet suomalaisen höyrylaivaperinteen säilyttämisen.

Suomen Höyrypursiseura on vuonna 1968 perustettu höyryaluskulttuuria ja -harrastusta vaaliva yhteisö. Nykyinen jäsenmäärä on noin 340 ja seuran rekisterissä on noin 90 höyryalusta. Aluksista noin puolet toimii Saimaan vesistöalueella ja loput jakautuvat merelle, Päijänteelle ja muihin vesistöihin.

Seuran keskeisiä tavoitteita on säilyttää höyryaluksiin ja niiden käyttöön liittyvää tietoutta ja perinnettä, järjestää merenkulkutaitoihin ja erityisesti höyrytekniikkaan liittyvää koulutusta sekä varmistaa tiedon siirtyminen nuoremmille höyryharrastajille.

Valtaosa Suomen säilyneistä höyryaluksista on yksityisessä omistuksessa. Laivojen pitkän iän ja hyvän kunnon salaisuus ovatkin säännöllinen käyttö ja kunnossapito harrastajavoimin sekä Trafin viranomaisvalvonta. Museovirasto jakaa vuosittain avustuksia kansallisesti arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden restaurointiin. Vesiliikenteen osalta Suomen merimuseon johtama perinnealusten asiantuntijalautakunta tukee Museovirastoa tässä työssä arvioimalla perinnealusten kulttuurihistoriallista merkitystä.

Täyttä höyryä! -näyttely on avoinna museojäänmurtaja Tarmolla Kotkassa 13.7.‒19.8.2018.

< Kaikki tapahtumat