Suomen merimuseon yhteystiedot

Suomen merimuseo
Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99 A
48100 Kotka

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi

Museonjohtaja
Tiina Mertanen
0295 33 6481

Museolehtori
Museopedagogiikka, tiedotus
Johanna Aartomaa
0295 33 6486

Intendentti
Esinekokoelmat
Timo Kunttu
0295 33 6488

Palveluvastaava
Terhi Kuuva, poissa 22.7.2018 asti

Marketta Brotherus-Pulkki, marketta.brotherus( at)kansallismuseo.fi
0295 33 6489

Konservaattori
Taru Laakkonen
0295 33 6490

Museomestari
ATK- ja AV-työt
Vesa Paasonen
0295 33 6491

Intendentti
Avoinnapito, hallinto
Pia Paukku
0295 33 6480

Vene- ja laivamestari
Museoveneet, museoalukset
Juha Puustinen
0295 33 6492

Museomestari
Näyttelyiden rakentaminen ja kunnossapito, kuljetukset
Jarno Ruhtinas
0295 33 6493

Amanuenssi
Näyttelyt
Erik Tirkkonen
0295 33 6494

Suomen merimuseon henkilökunta Helsingissä

Konservaattori
Vettynyt materiaali
Ulla Klemelä
0295 33 6485

Vedenalaista kulttuuriperintöä hoitaa Museoviraston kulttuuriympäristöpalvelut-osasto p. (09) 40501 (Museoviraston vaihde), sähköposti meriarkeologia.mv@museovirasto.fi.

Perinnelaivarekisteri

Perinnelaivarekisterin sihteeri, erikoistutkija
Hannu Matikka
0295 33 6273                                
hannu.matikka@museovirasto.fi

Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto, ohjaus ja tuki.
Käyntiosoite: Sturenkatu 2a
Postiosoite: Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi