Vadå Vellamo?

På Maritimcentret Vellamo finns Finlands sjöhistoriska museum, Kymmenedalens museum, Informationscentret Vellamo och Kotkas kulturcentral. Därtill finns det i byggnaden undervisnings- och seminarielokaler, ett auditorium med 200 platser, restaurang Laakonki som rymmer 100 personer och museibutiken Plootu. Maritimcentret Vellamo öppnades för allmänheten den 11 juli 2008. Centret planerades av Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy och chefskonstruktör var arkitekten och professorn Ilmari Lahdelma.

Arkitektur

Maritimcentret Vellamos fasad som påminner om jättelika vågor består av plåtkassetter, screentryckta glaspaneler och gallerkonstruktioner av aluminium. Plåtkassetterna återspeglar havets blå, gröna och grå färger. Bilderna på glaspanelerna visar besättningen på stålbarken Favell (1912) och masterna på handelsflottan i Lavansaari (1914). När mörkret faller tänds belysningen bakom glaspanelerna.

Inuti byggnaden spelar ek en central roll. Ek har använts i såväl taken, väggarna som golven. Vellamos färger – lime, orange, djup blå och mörk grå – samt bilderna och de grafiska elementen upprepas i olika delar av byggnaden. På väggarna, restaurangens stolar och i butikens sortiment kan man hitta såväl besättningen på Favell, fartygens lastmärken och anropssignaler samt bomärken från Seitskär.

Utmärkelser

Maritimcentret Vellamo har vunnit flera priser inom turismbranschen och byggbranschen, bland annat årets stålkonstruktion, årets bästa inhemska resmål och årets belysningsobjekt i utebelysningsserien. Vellamo har också vunnit guld i FM i kommunal marknadsföring i turismserien och tilldelats hedersdiplom för sitt betydande arbete för att främja tillgänglighet.

Takestrad och miljö

Från takestraden öppnar sig vida utsikter mot staden och havet. Därifrån kan man med ett ögonkast blicka ut över fabrikerna och deras pipor, högspänningsledningarna, ljusmaster samt fartyg, tåg och lastbilar som transporterar varor till hamnarna. Under takkonstruktionen, som påminner om en bräcklig vågkam, finns skyddat utrymme för såväl landskapsbeundrare, konsertpublik som personer på picknick.

Maritimcentret Vellamo i siffror

Byggnadens totala yta är 14 366 m², rumsyta 12 652 m² och volym 118 000 m³. Museerna har sammanlagt 4 600 m² utställningsutrymme, varav 350 m² ligger i sjöbevakningsmuseet. På Informationscentret Vellamos yta på 500 kvadratmeter ryms i tryckt material ca 20 000 böcker och 3 500 tidningsårsgångar. 

I byggnaden finns 1 960 000 kg stålkonstruktioner med en total längd på 300 meter och den högsta punkten är 30 meter från marken. Till fasaden och takestraden har använts 7 400 m² fasettbeklädnad, 860 sidentryckta glaspaneler och 76 500 kg gallerkonstruktioner av aluminium. Inuti finns 6 000 m² beklädnadspaneler av ekfanér och 2 400 m² stavparkett i ek.