Museerna.

På museerna i Maritimcentret Vellamo får du betrakta ditt eget liv, din familj och din släkt i ljuset av historiens gång. Museerna ger inga färdiga svar, de presenterar inte en enda sanning utan ger impulser för ditt eget tänkande. Genom dina egna erfarenheter kan du knyta samband mellan det förflutna, nutiden och framtiden.

Besökarnas egna aktiviteter och upplevelser är ett viktigt inslag på museerna, precis som tillgängligheten. Du kan studera utställningarna genom att lyssna, titta, känna dofter, känna efter med händerna, leka och spela. Titta på allt eller fokusera på höjdpunkterna. Du får gå på alla utställningar med samma inträdesbiljett.

Finlands sjöhistoriska museum är en del av Finlands nationalmuseum. Sjöhistoriska museet berättar om den finska sjöfarten, som samtidigt är mycket internationell. Över havet gick såväl människor som varor och tankeströmningar. Till nära och fjärran hamnar, ibland ända till världens ände.

Kymmenedalens museum fungerar som Kotka stadsmuseum och Kymmenedalens landskapsmuseum. Museet berättar om fest och vardagsslit, om ådalen och havet och det hejdlösa livet i hamnstaden. Sjöbevakningsmuseet, som tagits fram tillsammans med Gränsbevakningsväsendet, skildrar sjöbevakarnas arbete från förbudslagens tid till våra dagar.

Vellamo är öppet

Ti, to-sö 10-17
Ons 10-20
Museerna och museishopen är stängda på måndagar men restaurang Laakonki betjänar lunchgäster kl. 11-14.30.

Isbrytaren Tarmo är öppen 15.5.-19.8.2018 engligt museernas öppettider.

Öppettider under helgdagar »

Inträdesavgifter: 
Vuxna 10 €
Studerande, pensionärer och beväringar 6 €
Personer under 18 år gratis
Ons 17-20 fritt inträde till utställningarna