Utbildningsrummen

Två möteslokaler med ca 32 platser/rum som kan kombineras till en stor sal genom att öppna en skjutvägg. 

Priser

•    lokalhyra 70 euro/h
•    dagshyra (kl. 8–17) 350 euro/lokal

Förfrågningar och bokningar: info@merikeskusvellamo.fi, 040 350 0497