Museibutiken Plootu. Köp något till dig själv eller i gåva.


Idéerna till museibutiken Plootus produktsortiment bottnar i innehållet i museernas utställningar och Maritimcentret Vellamos arkitektur. Vid upphandlingar föredrar man återvinningsmaterial och lokal produktion. Plootu erbjuder även produkter som planerats speciellt för Vellamo. Reparbeten, litteratur med havstema och om Kymmenedalens historia, affischer av ritningar till gamla fyrar och gamla sjökort är en väsentlig del av utbudet i Plootu.