Sveaborgs docka - bro till framtiden


Sveaborgs dockas verksamhet på Sveaborg utanför Helsingfors har fortgått utan avbrott under närapå 300 år. Där man en gång i tiden byggde galärer och skärgårdsfregatter reparerar och restaurerar man nu historiskt värdefulla fartyg.

På Sveaborgs docka bygger man nytt utgående från det förflutna – kulturarvet förblir levande för framtiden. Sveaborgs docka har en rik historia som mötesplats för den finländska sjöfarten.

Fotografiutställningen ger en inblick i Sveaborgs dockas verksamhet. Ljuden och musiken skapar stämningen. Utställningens historiska del presenterar träsegelfartygens historia från början av 1900-talet till 1970-talet. Fotografierna förmedlar passionen till segling, färdigheter och vänskap som för vidare traditionen.

Utställningen är planerad av den franska konstnärsgruppen Infine Arts. Fotografierna är tagna av Jacopo Brancati och texterna är skrivna av Sonia Olcese. För ljudinstallationen står Arja Kastinen, som även komponerat och framfört musiken.

Utställningen är producerad av Viaporin Telakka ry (Sveaborgs docka rf). I projektet deltar även Finlands sjöhistoriska museum, European Maritime Heritage Association, den franska tidskriften Chasse-Marée och Svenska litteratursällskapet i Finland rf.

Jacopo Brancati har fotograferat och arbetat i Finland sedan 2006. Han har skrivit ett flertal artiklar om finländsk sjöfartshistoria i den italienska tidningen Arte Navale och den franska Chasse-Marée. Mera information på Infine Arts nätsida » 

< All events