Välskrivning. Utställning av konstnärsgruppen Antares.


Kulturföreningen Antares utställning Välskrivning tar ställning till ett aktuellt tema i och med att undervisningen i skrivstil upphör i våra skolor 2016. . Skrivstilen blir en del av det förgångna. Diskussionen om att slopa skrivstilen har fortgått under lång tid. Kulturföreningen Antares tar ställning till saken genom utställningen Välskrivning.

Kulturföreningen Antares, som består av 23 yrkeskonstnärer, driver Konstcenter Antares i Sippola i Kouvola. Föreningen deltar i konst- och utställningsverksamhet också på andra ställen. I utställningen deltar konstnärerna Katri Kuparinen, Tiiu Anttinen, Ella Kettunen, Jari Järnström, Maarit Malin-Pötry, Outi Latvala, Tarja Tuulikki Ahokainen, Saara Pakarinen, Sonja Harala, Soli Perttu och Milla Pystynen.

www.galleriaantares.fi

< All events