Transitions of Energy

 

Vårt moderna sätt att leva är nästan helt beroende av energi: de industriella produktionsprocesserna utnyttjar mekanisk och kemisk energi liksom elektricitet och värmeenergi. Det finns dock energi av andra slag i immateriell form i världen: social eller andlig energi eller energi som tar sig uttryck som passion. 

Utställningen visar verk av fem internationella konstnärer – Flavia Bigi, casaluce/geiger & synusi@cyborg, Juliana Herrero, Sissa Micheli och Francesca Romana Pinzari – som bor i Italien, Österrike, Frankrike och Slovakien. Utställningen har kuraterats av konsthistorikern Lorella Scacco, bosatt i Rom. 

Lorella Scaccos intervju på italienska

< All events