Små skepp, stora berättelser


Ohoj, ett skepp vid horisonten! En flotta med miniatyrmodeller presenterar sjöfartens historia och utveckling under självständighetstiden, Finlands 100-årsjubileum till ära. På utställningen visas talrika aldrig förut skådade miniatyrmodeller ur både Finlands sjöhistoriska museums egna och andra sjöfartsrelaterade samlingar.

De människonära berättelserna på utställningen lyfter fram det kanske lite mer obekanta i vår sjöfartshistoria. Utställningen avslöjar till exempel orsaken till varför Viking Lines färjor är röda eller varför en vit bordduk fick ersätta det finska lejonet på flaggstången på isbrytaren Tarmo år 1918.

Små skepp, stora berättelser är en visuell upplevelse för besökare i alla åldrar – det lönar sig att reservera gott om tid för granskning av de små detaljerna i miniatyrmodellerna. Utställningen bjuder även på mycket information om den finländska sjöfartens och enskilda fartygs historia.

Utställningen produceras av Finlands sjöhistoriska museum i samarbete med Sjöfartsförbundet rf och ingår i Finlands 100-årsjubileumsprogram.


< All events