Syksyksi 2019 Johanna Rotkon Elävien kuvien tutkimuskeskus muuttaa Kymenlaakson museoon Merikeskus Vellamoon. Näyttelysuunnitelma pitää sisällään vanhoja ja uusia valokuvia ja oikeita eläviä kuvia eli hiivagrammeja sekä multimediallisia, performatiivisia esityksiä ja toteutuksia hiivagrammeista.

Kotkalainen Johanna Rotko on visuaalinen taiteilija, joka tekee kuvia elävän materiaalin, pääasiassa hiivan avulla. Hän viljelee erilaisia hiivalajeja mikrobiologiassa käytettäville elatusalustoille, joihin hän valottaa UV-lamppujen avulla rasterikuvia, kuvat muodostuvat noin 48 tunnin valotusprosessissa. Hiivagrammitekniikkaan hän tutustui Biotaiteen seuran ja Pavillon_35 taiteilijakollektiivin järjestämässä työpajassa vuonna 2013. Siitä lähtien hän on tehnyt töitä hiivakuvien parissa.

Rotko työskentelee ja asuu Kotkassa, laboratorio on kodin keittiössä, valotus tapahtuu työhuoneella ja tutkimuskeskus on parvekkeella ja keittiössä. Rotko työskentelee intensiivijaksoissa, jolloin hän valottaa ja kuvaa alustoja eripituisia aikoja. Työskentelytapa on kokeellista taiteellista tutkimista, jonka menetelmät on lainattu biotieteiltä. Rotko sanoo, että hiivakuvaprojekti on jatkuvaa kamppailua tieteen ja taiteen roolien välillä.

Projektin taiteellisena teemana on ollut Rotkon oman luontosuhteen tutkiminen ja se, miten hänen tekonsa vaikuttavat ympäristöön. Tutkimiseen liittyy oleellisesti huoli maailman tilasta, varsinkin biodiversiteetin häviämisestä. Tulevaisuudessa Rotko haluaa kuvillaan kertoa hiivalajien monimuotoisuudesta ja erikoistua villeihin hiivalajeihin. Samalla hän haluaa tuoda esiin, kuinka tärkeää on erilaisten ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä käyttö sekä luonnon kunnioittaminen. Aloittaa voi pienistä yksinkertaisista asioista kuten jatkamalla jästipäisesti hiivakuvien tekemistä, leipomalla villihiivaleipää ja kasvattamalla omaa lähihiivaa.

Lisätietoa projektista:
Projektisivustot: www.hiivagrammi.fi / www.yeastring.com
Portfolio: www.johannarotko.com
Instagram: https://www.instagram.com/yeastograms/

Kutsu ystäväsi mukaan :)