Informationscentret

I Informationscentret Vellamo hittar du Kymmenedalens museums och Finlands sjöhistoriska museums referansbibliotek och arkivtjänster. 

Välkommen till Informationscentret Vellamo

Informationscentrets lokaler lämpar sig för såväl forskare som andra informationssökare och vår personal vid kundbetjäningen bistår gärna vid informationssökning. Bibliotekssamlingens centrala ämnesområden är sjöhistoria, arkeologi, museologi och landskapet Kymmenedalens och skärgårdens historia. I samlingen ingår också litteratur med havstema. Materialet kan endast läsas på plats.

Arkivmaterialets centrala ämnesområden är handelsflottan och sjöfartsverket samt Kymmenedalen och utöar. Samlingen innehåller handlingar, kartor, ritningar och fotografier.

Arkivets kunder ombes i förväg kontakta Informationscentret antingen på telefon eller per e-post:

Timo Kunttu, Finlands sjöhistoriska museum, 0295 33 6488, timo.kunttu@kansallismuseo.fi

Elina Pylsy-Komppa, Kymmenedalens museum, 040 350 6368, elina.pylsy-komppa@kotka.fi

Finna – Bläddra i Finna-databasen bland Finlands sjöhistoriska museums och Kymmenedalens museums samlingar.