Vid Maritimcentret Vellamos kaj ligger fartygen Tarmo, Kemi och Telkkä som är öppna under sommaren. Till isbrytaren Tarmo, fyrskeppet Kemi och bevakningsfartyget Telkkä finns det en gemensam biljett som man kan köpa på Vellamos biljettförsäljning. Öppettider och inträdesavgifter finns här.

Man kan besöka museifartygen självständigt i guidad riktning och på alla fartyg finns det även guider på plats.

Vänligen observera att museifartygen inte är tillgängliga, utan det finns trappor och trångt på vissa ställen.

***

Efter andra världskriget rådde brist på utrustning för sjöbevakningen: en tredjedel av fartygen hade förstörts eller givits upp som krigsskadestånd. Resten hade drabbats av tung användning och otillräckligt underhåll. Sjöräddningen och sjögränsbevakningen var i trubbel.

De nya fartygen i Koskelo-klassen Koskelo, Kuikka, Kiisla, Kuovi, Kurki, Kaakkuri, Telkkä och Tavi togs i bruk 1955–1960. Kustbevakningsfartygen med stålskrov rörde sig på skärgårdens smala farleder och tålde också vågorna på öppna havet. Förutom bevakning hade de sjöräddnings- och sökuppdrag.

Byggandet och planeringen kännetecknades av knappheten på den tiden. Fartygen skulle bytas ut redan om tio år, men till slut seglade Telkkä i nästan 50 år. Under ett decennium var det ett skolfartyg.

Koskelo-klassen togs ur bruk på 1980-talet, men Telkkä, Kaakkuri och Kuikka rustades upp och donerades till Estland. Efter Sovjetunionens upplösning tvingades de baltiska staterna snabbt skapa en bevakning över sina gränser från början. Detta var viktigt också för Finland och för hela Östersjöns säkerhet.

Idag har de små kustbevakningsfartygen ersatts med stora patrullbåtar, teknisk bevakning och flygmateriel.

Från och med sommaren 2023 är Telkkä öppen för allmänheten i Maritimcentret Vellamos kajområde som en del av Kymmenedalens museums/Sjöbevakningsmuseets utställningar.

Fakta
Byggd 1958 på Valmet Ab:s varv i Helsingfors
Ett lätt kustbevakningsfartyg av Koskelo-klassen
Längd 29 m, bredd 5,1 m, deplacement 95 t
Besättning 8 personer
Motoreffekt 2 x 1,350 hk (MTU), ursprunglig 2 x 500 hk (Valmet)
Hastighet 20 knop, ursprungligen 15 knop
Beväpning 20 mm Madsen automatkanon, 40 mm Bofors luftvärnskanon
Renoverad 1970 på Oy Laivateollisuus Ab:s varv i Åbo
Donerad till Estland 1992, där hon gick under namnet PVL-100
Blev museifartyg vid Sjöbevakningsmuseet i Kotka 2002

Läs mer: Besök på museifartyg.

Merivartiomuseon logo

Kutsu ystäväsi mukaan :)