Vadå Vellamo?

I en storslagen byggnad vid havet i Kotka finns Maritimcentret Vellamo som erbjuder många museiutställningar kring historier från havet och trakten, lokaler till uthyrning för möten och fester, en restaurang och en museibutik. Här finns information och aktiviteter för alla!

Vad är vi gjorda av?

På Maritimcentret Vellamo finns Finlands sjöhistoriska museum, Kymmenedalens museum, Sjöbevakningsmuseet och Kotka kultur- och evenemangstjänster. Dessutom har vi utbildnings- och seminarierum, ett auditorium med 200 platser, en restaurang med kapacitet för 100 personer samt museibutiken Plootu.

Visste du att?
Vi har cirka femtio anställda som arbetar bl.a. som konservatorer, kockar, kundbetjänare, lokalvårdare, forskare, fastighetsskötare och museimästare.

Maritimcentret Vellamos fasad som påminner om jättelika vågor består av plåtkassetter, screentryckta glaspaneler och gallerkonstruktioner av aluminium. Plåtkassetterna återspeglar havets blå, gröna och grå nyanser. Bilderna på glaspanelerna visar besättningen på stålbarken Favell (1912) och masterna på handelsflottan i Lavansaari (1914). När mörkret faller tänds belysningen bakom glaspanelerna.

Inredningen domineras av ek som har använts i såväl taken, väggarna som golven. Vellamos färger – lime, orange, djup blå och mörk grå – samt bilderna och de grafiska elementen upprepas i olika delar av byggnaden. På väggarna och restaurangens stolar kan man hitta såväl besättningen av Favell, fartygens lastmärken och anropssignaler som bomärken från Seitskär.

Maritimcentret Vellamo öppnades för allmänheten 11 juli 2008. Byggnadens huvuddesigner var arkitekt och professor Ilmari Lahdelma (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy).

Utsikt från takestraden

Från Vellamos takestrad öppnar sig en vid utsikt över staden och havet. Du kan blicka över fabriksskorstenar, högspänningsledningar, ljusmaster samt fartyg, tåg och lastbilar som transporterar varor till hamnarna. Under takkonstruktionen, som påminner om en vågkam som börjar brytas, finns en skyddad plats för såväl turister som beundrar utsikten eller njuter av picknick som för konsertpublik.

Maritimcentret Vellamo i siffror

I byggnaden finns 1 960 000 kg stålkonstruktioner, dess totala längd är 300 meter och högsta punkt 30 meter från marken. Byggnadens totala yta är 14 366 m², varav 4 600 m² är utställningsyta. Informationscentret Vellamos 500 kvadratmeter rymmer ca 20 000 böcker och 3 500 tidningsårgångar i tryckt material.

Utmärkelser

Maritimcentret Vellamo har vunnit flera priser inom turism- och byggbranschen, bl.a. årets stålkonstruktion, årets bästa inhemska resmål och årets belysningsobjekt i utebelysningsserien. Vellamo har även vunnit guld i FM i kommunal marknadsföring i turismserien och tilldelats hedersdiplom för sitt betydande tillgänglighetsfrämjande arbete.

Vellamos historia

Maritimcentret Vellamo ligger i Kantasatama i Kotka, mitt i den traditionsrika hamnmiljön. Läget kunde inte vara bättre.

Under stadens tidiga år på 1870-talet fanns ännu inte behov av en hamn. Segelfartygen som kom för att hämta sågvaror la till vid stranden eller ankrade vid redden för att vänta på transporten av sågvaror.

Pakkahuoneenlaituri kom till 1879 vid platsen där Maritimcentret Vellamo numera ligger. I och med lemonadkiosken som byggdes av apotekare Grahn utvecklades hamnen till ett ställe där stadsborna träffade sina bekanta och beskådade folkvimlet.

Den skyddade hamnen växte under årtiondena och tog plats från havet i och med att stranden fylldes med sågavfall och fartygens barlast. Ett steg mot en större hamn togs 1890 när järnvägen kom till och underlättade transporten av varor.

Under 1900-talets första decennier skedde en förändring när manuell stuvning byttes mot maskinella lösningar och muskelstyrkan mot maskinkraft.

Verksamheten i Kantasatama har reducerats i och med Hietanens hamn som öppnades 1971 och Mussalos djuphamn som togs i bruk 1989. Den gamla hamnens utseende med lyftkranar kommer dock att förvaras som omgivning för Maritimcentret Vellamo.