Ansvarsfulla Vellamo

Maritimcentret Vellamo vill erbjuda sina besökare en hållbar upplevelse. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet.

Green Key

Green Key logo

Maritimcentret Vellamo tilldelades Green Key-certifikatet i september 2022 som tecken på ansvarsfull verksamhet.

Green Key är ett internationellt turismcertifikat som omfattar såväl ekologiskt som sociokulturellt och ekonomiskt ansvar. I certifikatet ingår regelbunden uppföljning, vilket uppmuntrar till en kontinuerlig utveckling i den ansvarsfulla verksamheten. Vi vill främja hållbar turism på alla sätt.

Läs vad ett Green Keycertifierat turistföretag innebär. (på finska eller på engelska)

Sustainable Travel Finland (STF)

Vi är med i programmet Sustainable Travel Finland och vårt mål är att få STF-märket som tilldelas av programmet.

 

Sociokulturellt ansvar

 

Tillgänglighet

Vi är lättillgängliga: tåg tar dig nästan till vår tomt och bussar 1,5 kilometer bort, det finns tillgängliga parkeringsplatser framför ingången, parkeringen är gratis och cykelvägen leder ända fram. Vi är en tillgänglig destination: de offentliga utrymmena har automatiska dörrar och hissar tar dig smidigt till utställningslokalerna.

Vi erbjuder gratis inträde varje onsdagskväll, så att alla kan besöka museet. Dessutom har pensionärer, arbetslösa, studerande och beväringar rätt till nedsatt inträdesavgift. Barn och assistenter besöker Vellamo alltid kostnadsfritt. Vi erbjuder gratisbiljetter till lokala asylsökande.

Inklusivitet

Alla är välkomna till oss! Vi vill erbjuda ett tryggt rum för alla, oavsett kön, ras, färg, ålder, nationalitet, religion, kultur eller sexuell läggning. Vi arbetar för ett mångsidigare och mer inkluderande samhälle.

Vi är medlem i det regnbågsvänliga We Speak Gay -samfundet. Det innebär att vi behandlar alla våra arbetstagare och kunder lika och med respekt. Vi är medvetna om hbtq+-personers rättigheter samt attityderna och de restriktioner som de innebär för minoriteterna.

Vi har könsneutrala toaletter för våra kunder och personal. Vi deltar i Veckan mot rasism i Kotka varje år och jämlikhet är ett viktigt värde för oss. Vi arrangerar evenemang särskilt för äldre.

 

Kuvan oikean reunan peittää diagonaalisesti Vellamon rakennus, jonka takaa pilkistää satamanosturi. Taustamaisema jää usvaiseksi.
Sumuinen satama, sekä asvalttimaa että vesi jäässä ja roudassa.

Vellamo för alla

 

  • Maritimcentret Vellamo är för oss alla. Tillsammans ser vi till att alla känner sig trygga.
  • Vi är omtänksamma, vänliga och hjälpsamma. Vi respekterar och lyssnar på andra.
  • Vi ger alla utrymme och ro att njuta av utställningarna på sitt eget sätt.
  • Ingen blir mobbad, trakasserad eller diskriminerad av någon anledning.
  • Alla får vara sig själva. Varje människa är värdefull.
  • Vi på Vellamo är här för dig. Vi gör vårt bästa för att du ska känna dig sedd och hörd. Låt oss veta om du behöver hjälp eller märker någon annan som behöver hjälp.

 

Område fritt från diskriminering

Maritimcentret Vellamo förbinder sig att vara ett område fritt från diskriminering. Detta innebär att: 

 

  • Vi behandlar alla våra kunder och personal lika, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder eller sexuell läggning.
  • Vi informerar alla anställda om vår förbindelse för ett område fritt från diskriminering.
  • Vi placerar Område fritt från diskriminering -skylten på en synlig plats i Maritimcentret Vellamo.
  • Vi tar alla anmälningar och misstankar om diskriminering på allvar.

Ekologiskt ansvar

 

Vi arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning. En förnyelse av belysningen på Maritimcentret Vellamos fasad minskade elförbrukningen till ungefär en tredjedel av den ursprungliga nivån. Å andra sidan är elbesparingen från de nya LED-lysrören i aulan och Båthallen cirka 67 procent jämfört med tidigare. Den el vi använder är 100 procent förnybar.

Vi strävar också efter att minska vattenförbrukningen. Pissoarerna i de offentliga toaletterna är vattenfria och kranarna är beröringsfria. Vi har minskat mängden restavfall genom att bland annat effektivisera avfallsåtervinningen.

Vi gör upphandlingar med miljöperspektivet i spetsen, oavsett om det gäller trycksaker eller utställningselement. Vi föredrar den cirkulära ekonomin. Vi utreder vart element som tagits bort från utställningarna skulle kunna tas för återanvändning. Vi återanvänder och återvinner byggmaterial från utställningarna så mycket som möjligt.

Personalen uppmanas att röra sig utan bil. Personalen har tillgång till en gemensam cykel för att uträtta ärenden utanför huset och kunderna kan hyra stadscyklar. På vår tomt finns en laddningsstation för elbilar.

Aamu-usvassa polkupyöriä telineessään sekä henkilöautoja Vellamon parkkipaikalla.
Aamuaurinko paistaa majakkatornin valoon.

Ekonomiskt ansvar

 

Vellamos upphandlingar görs enligt Kotka stads och Museiverkets anvisningar och, om möjligt, företrädesvis lokalt och inhemskt. Vi värdesätter den inhemska designen både vad gäller möblerna och produktsortimentet i butiken. Vi väljer att sälja hållbara produkter istället för engångsprodukter.

Vi stödjer sysselsättning genom att ordna arbetspraktiker, arbetsprövningar och sysselsättningsperioder för personer med olika bakgrund.

Vi vidtar åtgärder för att utveckla turismen året runt och mångsidigheten är Vellamos trumfkort för att betjäna olika besöksgrupper. Vi samlar in kundrespons både i digitala kanaler och i personliga möten.