Traditionellt sett är en bok en informationskälla som är avsedd att läsas. Bokens betydelse har dock aldrig begränsas enbart till läsning, utan kan ses som något mycket större och mångsidigare. Med tiden har många betydelser dock förändrats, glömts bort och försvunnit.

Genom denna tanke föddes utställningen Böckernas glömda betydelse. I utställningen ingår gamla sällsynta gudstjänstböcker på kyrkslaviska, som kommer från de heliga apostlarnas Petrus och Paulus ortodoxa kyrka i Fredrikshamn och hittades i församlingens förråd. De representerar flera olika tryckerier på olika håll i Ryssland. Till utställningen hör verk tryckta i bland annat Kiev, Moskva och Sankt Petersburg.

Böckernas träpärmar överdragna med brunt läder, marmorerade försättsblad, förgyllda kanter och ornamenterade ryggar framhäver böckernas högtidlighet och värde. Den vackra inbindningen och kalligrafin samt de fantastiska gravyrbilderna väcker beundran. Utställningens pärla är ett altarevangelium från 1700-talet som försilvrats för hand av en guldsmed. Denna stora, vackra bok var en gåva från kejsaren till kyrkan.

Den äldsta boken är från 1696 och skaffades troligen i samband med grundandet av kyrkan i Fredrikshamn år 1742. De nyaste av de böcker som ställs ut kom till kyrkan under den första hälften av 1900-talet. Några av böckerna i samlingen kommer från Guds moders kyrka på militärsjukhuset i Kotka. Kyrkan togs ur bruk på 1800-talet, men dess böcker flyttades till Fredrikshamn.

I utställningen ingår vid sidan av böckerna också ikoner som lånats från privata samlingar i Finland och som föreställer heliga personer med böcker.

Kutsu ystäväsi mukaan :)