Den vilda naturen och det kulturlandskap som formats av människan skildras av kända finländska konstnärer. Utställningen som samlats från Ateneums samlingar visar verk av bland andra Akseli Gallen-Kallela, Fanny Churberg, Hugo Simberg, Pekka Halonen, Venny Soldan-Brofeldt och Magnus von Wright.

Utställningen Ett guldland visar finländska konstnärers sätt att skildra landskap i sitt hemland och uttrycka de känslor som de väcker. Tidsmässigt placerar sig utställningen från mitten av 1800-talet till 1940-talet. I verken syns rätt så orört naturlandskap och å andra sidan kulturlandskap som präglas av spår som människan har lämnat.

Det finländska landskapet blev ett värdefullt skildringsobjekt i konst dels på grund av att man ville skapa fosterlandskärlek och medvetenhet om Finlands tillvaro. Öppna skogs- och vattenlandskap som syntes snett uppifrån lämpade sig väl för detta, eftersom det upplyftande sambandet mellan människan och naturen framhävdes i dem.

Från 1800-talet har det skildrats även städer och fabrikssamhällen. Inte bara träförädlingsindustrin med sina utsikter över fabriker, flottning och hamnar var särskilt intressant utan också det moderna livet med stengator och poetiska fabriksskorstenar.

Landskapsupplevelserna var starka eftersom de hade många känslodimensioner. Landskap med naturupplevelser kan väcka hembygdskärlek och samtidigt beröra de flesta av oss. Skildringar om forna tider tar oss till platser och utrymmen som vi inte längre kan nå men som har en plats i våra minnen.

Välkommen till landskapsupplevelser!

Verken som visas i Maritimcentret Vellamos utställning Ett guldland är från Konstmuseet Ateneums samlingar. Ateneum är en del av Finlands Nationalgalleri som upprätthåller och utökar samlingen som ägs av finska staten. Via samlingen byggs och undersöks Finlands historia och konsthistoria.

Venny Soldan-Brofeldt: Skärgårdslandskap, 1900. Foto: Finlands Nationalgalleri/Jukka Romu.

Kutsu ystäväsi mukaan :)