Vid Maritimcentret Vellamos kaj ligger fartygen Tarmo, Kemi och Telkkä som är öppna under sommaren. Till isbrytaren Tarmo, fyrskeppet Kemi och bevakningsfartyget Telkkä finns det en gemensam biljett som man kan köpa på Vellamos biljettförsäljning. Öppettider och inträdesavgifter finns här.

Man kan besöka museifartygen självständigt i guidad riktning och på alla fartyg finns det även guider på plats.

Vänligen observera att museifartygen inte är tillgängliga, utan det finns trappor och trångt på vissa ställen.

***

Det glatt röda fyrskeppet Kemi tar dig med på en behaglig resa till 1960-talets mindre hektiska livsrytm än dagens. Det somriga Kemi är ett fint komplement bredvid legenden inom vintersjöfart, isbrytaren Tarmo, vid Maritimcentret Vellamos museibrygga.

Kemi är det sista fyrskeppet som var verksamt i Finland. Fartyget färdigställdes i Björneborg år 1901 och tryggade under flera årtionden sjöfarten på många grunda ställen vid Finlands kuster. Fartygets sista stationsplacering var utanför Kemi, där fyrskeppets ljus blinkade till år 1974.

Fyrskeppet var en egenartad arbetsplats, där besättningen arbetade och bodde nästan oavbrutet från våren till sent på hösten gungande på vågorna. Kemi har restaurerats och ligger förtöjt vid Maritimcentret Vellamos museibrygga i Kotka som en del av Finlands sjöhistoriska museums utställningar. Skeppet är öppet på sommaren.

Läs mer: Besök på museifartyg.

Suomen merimuseon logo

Kutsu ystäväsi mukaan :)