Karhula glasbruk (1889–2009) var ett av Finlands mest betydande glasbruk. På 1930-talet hade Karhula en central roll när den finska glasdesignen skapade sin egen uttrycksform och fick sitt internationella genombrott. Andra produkter än konstglas hade dock en större inverkan på den finska vardagen. Under sin över hundra år långa resa hann Karhula tillverka flera hundra miljoner glasförpackningar och otaliga andra produkter. Som Finlands sista förpackningsglasbruk ansvarade det under ett tjugotal år själv för branschens produktion i landet.

Utställningen berättar om brukets mångsidiga produktion, arbetarnas yrkesskicklighet och förändringarna inom glasindustrin. Ca. 700 glasföremål ställs ut, allt från vardagliga glasburkar till kuriositeter samt stjärnor från 1930-talets världsutställning.

Foto Vesa Alén, Kymmenedalens museum

Foto Arto Wiikari

Kutsu ystäväsi mukaan :)