Satu Loukkola, Tiina Salmi, Jouni Salonen och Annukka Visapää
Skulpturer, grafik och fotografi

Hamnen. Den kan spegla en slutpunkt, trygghet, rörlighet och föränderlighet. Hamnen är en plats för ankomst och avfärd. Den är stundom vindstilla, stundom blåsig. Den är en mötesplats för land och vatten, natur och kultur. Hamnen är en plats där blicken både vidgas och skärps.

På den här utställningen av fyra konstnärer är det inte frågan om hamn- eller sjömansromantik, utan om ett försök att hitta beröringspunkter mellan bildkonstens och hamnens olika egenskaper. De utställda verken rör sig inte – men precis därför är de på sitt sätt perfekt lämpade att uttrycka rörelse.

Var och en av de utställande konstnärerna kommer från en hamnstad. Satu Loukkola och Tiina Salmi är från havsstäderna Uleåborg och Kotka medan Jouni Salonen och Annukka Visapää kommer från städer på de stora sjöarnas stränder: Villmanstrand och Lahtis. Utställarna är erfarna konstnärer som behärskar sina konstarters tradition och teknik men samtidigt är öppna för förändring och utveckling. Hamnen är en mångtydig metafor och ett gemensamt tema som konstnärerna upptäckt utan att egentligen söka efter det. 

Kutsu ystäväsi mukaan :)