Välkommen till Maritimcentret Vellamos mest storslagna historiska utställningsupplevelse! Utställningen Ödesdigra Svensksund, som öppnas i maj 2020, återger på ett aldrig tidigare skådat sätt Östersjöns största sjöslag som utkämpades framför det nuvarande Kotka och berättelsen om fästningsstaden som byggdes efter det.

Det lilla samhället som befann sig i ett gränsområde mellan Ryssland och Sverige blev till en betydande krigsskådeplats mellan de rivaliserande stormakterna. De tusentals soldater som sjönk till havsbottnen, de enastående välbevarade vraken och den blomstrande ryska sjöfästningen – människoödena från 1790-talet väcks till liv. De glömda berättelserna stiger upp mot ytan och återspeglas för oss även i dag.

Utställningen öppnas för allmänheten den 20.5.2020. Utställningen produceras av Finlands sjöhistoriska museum och Kymmenedalens museum.

Kutsu ystäväsi mukaan :)