Välkommen till Maritimcentret Vellamos mest storslagna historiska utställningsupplevelse! Utställningen Ödesdigra Svensksund återger på ett aldrig tidigare skådat sätt Östersjöns största sjöslag som utkämpades framför det nuvarande Kotka och berättelsen om fästningsstaden som byggdes efter det.

Det lilla samhället som befann sig i ett gränsområde mellan Ryssland och Sverige blev till en betydande krigsskådeplats mellan de rivaliserande stormakterna. De tusentals soldater som sjönk till havsbottnen, de enastående välbevarade vraken och den blomstrande ryska sjöfästningen – människoödena från 1790-talet väcks till liv. De glömda berättelserna stiger upp mot ytan och återspeglas för oss även i dag.

Utställningen har producerats av Finlands sjöhistoriska museum och Kymmenedalens museum.

Läs mer om utställningen här

 

 

Suomen merimuseon logo

Kymenlaakson museon englanninkielinen logo

 

Kutsu ystäväsi mukaan :)