Utställningen Önskestaden i Kymmenedalens museum väcker Kotkas stadsbild och lokala identitet till liv genom lek och aktiviteter som ska upplevas tillsammans och sporrar fantasin och kreativiteten för hela familjen.

Centrala teman är kulturmiljöer, stadslandskap och -arkitektur som är gemensamma för olika generationer samt hörnstenarna i vardagen – sedda ur barnens skojiga perspektiv. I Önskestaden finns det plats att leka och testa, och där kan alldeles vanliga vardagliga saker te sig annorlunda!

Utställningen är framför allt en plats för samvaro och möten. Utöver historiens vingslag erbjuder den vägkost för framtiden och inkluderar samtidigt ett ansvarsperspektiv i utställningens teman. I Önskestaden bygger vi genom lek framtidens Kotka, som är jämlik, möjliggörande, ansvarsfull och hållbar – ännu efter årtionden.

Mikä-mikä-kaupunki-näyttelyn logo
Kymenlaakson museon englanninkielinen logo

Kutsu ystäväsi mukaan :)