Sjöbevakningsmuseet, som förverkligats i samarbete med Gränsbevakningsväsendet, belyser sjöbevakarnas arbete från 1930-talet tid till idag. Sjöbevakarnas uppgift är att övervaka Finlands sjögränser och dem som rör sig på havet, svara för sjöräddning och sköta bekämpningen av miljöskador på havet. Bevakningsflygplanen Beaver och Sääski, som skötte gränsbevakning från luften och bevakningsmotorbåten VMV 11 eller Vemma finns utställlda.

 

Sjöbevakningsmuseets kundenkät 2024

Sjöbevakningsmuseets utställning förnyas 2025 då det gått 95 år sedan sjöbevakningen inleddes i Finland. I förnyelsen uppdateras och moderniseras sätten att presentera utställningen. Svaren på denna enkät utnyttjas i förnyelsearbetet och även i utvecklingen av museet i framtiden. Enkäten genomförs av Kymmenedalens museum.

Det tar cirka 5–10 minuter att besvara enkäten, totalt finns det 22 frågor. Svar kan lämnas fram till 14.4.2024. Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut två fribiljettpaket till Maritimcentret Vellamo.

Länk till kundenkäten: https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/1291/lomake.html?rinnakkaislomake=Mvm_02

Kymenlaakson museon englanninkielinen logo

 

 

 

Kutsu ystäväsi mukaan :)