Grattis 91-åriga finska sjöbevakningen!

90-årsjubileet för sjöbevakningen 2020 firades mindre än planerat på grund av koronan, men för att hedra jubileet samlade Gränsbevakningsväsendet, Sjöbevakningsmuseet och det maritima centret Forum Marinum en utställning om sjöbevakningens faser. Innehållet i den småskaliga utställningen bestående av text- och bildväggar skapades av facklitterära författaren Johanna Pakola.

Merivartioinnin juhlanäyttelyn kuva- ja tekstiatauluja

Sjöbevakningen inleddes år 1930 i det självständiga Finland, då det stod klart att tullverket inte kunde hejda den ökande spritsmugglingen som orsakades av förbudslagen. Lösningen var att skapa det militärt organiserade Sjöbevakningsväsendet. Efter fortsättningskriget blev sjöbevakningen en del av Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

För 91 år sedan fick sjöbevakningen i uppdrag att förhindra smuggling, upprätthålla ordningen och hjälpa nödställda till sjöss. Även om verksamheterna under årens lopp har blivit mer mångsidiga och omfattande har de grundläggande uppgifterna förblivit nästan oförändrade. Den nuvarande sjöbevakningen är fast förankrad.

Foto: Patrullmotorbåten VMV 11 lämnar för bevakningsuppdrag. Illustration till festutställningen. Foto: Sjöbevakningsmuseet.

Kutsu ystäväsi mukaan :)