Vid Maritimcentret Vellamos kaj ligger fartygen Tarmo, Kemi och Telkkä som är öppna under sommaren. Till isbrytaren Tarmo, fyrskeppet Kemi och bevakningsfartyget Telkkä finns det en gemensam biljett som man kan köpa på Vellamos biljettförsäljning. Öppettider och inträdesavgifter finns här.

Man kan besöka museifartygen självständigt i guidad riktning och på alla fartyg finns det även guider på plats.

Vänligen observera att museifartygen inte är tillgängliga, utan det finns trappor och trångt på vissa ställen.

***

Tarmo, som byggdes i England (Newcastle upon Tyne) år 1907, var storfurstendömet Finlands tredje isbrytare. När utrikeshandeln ökade i början av 1900-talet räckte de två befintliga isbrytarna, Murtaja (1889) och Sampo (1898), inte längre till för att hålla farlederna öppna för vintertrafiken. Till en början var isbrytarnas huvudsakliga uppgift att hålla farlederna till vinterhamnarna i Hangö och Åbo öppna samt förlänga säsongerna i Helsingfors, Kotkas, Tallholmens, Raumos och Vasas hamnar. Isbrytarna undsatte också fartyg i sjönöd.

Tarmo representerar den amerikanska isbrytartypen med vass stäv. Under 1900-talets första decennier var Tarmo den kraftigaste och effektivaste isbrytaren i Finland och kunde ta sig fram genom omkring 80 centimeter tjock fastis. Bogpropellern gjorde det lättare att ta sig fram genom isen, och i svårare isförhållanden tog sig fartyget framåt genom att störta mot isen. Tarmos marschfart på öppet vatten var 13 knop.

Under första världskriget tjänstgjorde Tarmo i den ryska Östersjöflottan där den bistod örlogsfartyg och soldattransporter. Efter att Finland blev självständigt 1917 och inbördeskriget bröt ut i januari 1918 var fartyget fortfarande i rysk besittning i Helsingfors. På senatens ordförande P. E. Svinhufvuds order kapades Tarmo av självständighetsaktivisterna.

Under vinterkriget underställdes isbrytarna försvarsmakten och beväpnades. I januari 1940 bombades Tarmo i Kotka hamn. Totalt 39 män omkom och 13 sårades. I olyckan skadades fartygets förskepp svårt och en del av dess interiör förstördes i en brand. Under fortsättningskriget deltog Tarmo i skenmanövern Nordwind söder om Utö.

Tarmo, som under sina sista år seglade under namnet Apu, användes fram till år 1970, varefter man beslöt att restaurera fartyget och göra det till ett museifartyg. Restaureringsarbetet gjordes på varvet i Kotka åren 1990–1992. Sjöfartsverket överlät det restaurerade fartyget till Museiverket, som placerade det i Kotka år 1992. Sedan juli 2008 har Tarmo varit öppen för allmänheten vid kajen för museifartyg vid Maritimcentret Vellamo som en del av Finlands sjöhistoriska museums utställningar.

***

You can also enjoy a 360-degree virtual tour (på finska och engelska) onboard the Tarmo! The script was created by curator Kerttuli Hoppa and the virtual tour was produced in cooperation with the experts and students of the Metropolia University of Applied Sciences. Start your virtual tour here.

***

Ångisbrytaren Tarmo

längd 67,1 m
djupgående 6,1 m
deplacement 2 300 ton
två ångmaskiners sammanlagda effekt 3 850 ihp
fem ångpannor
för- och akterpropeller
bemanning vid isbrytning ca 40 man
i aktivt bruk fram till år 1970

Tarmos ångmaskiner

Bogmaskin
cylindermått 533 x 838 x 1 346
slaglängd mm 914
varvtal och effekter 99 rpm/1 300 ihp; max. 107 rpm/1 450 ihp
piskans effekt 8 rpm/150 ihp/9;12 %

Aktermaskin

cylindermått mm 610 x 965 x 1 549
slaglängd mm 990
varvtal och effekter 89 rpm/2 000 ihp/ max. 98 rpm/2 400 ihp
piskans effekt 9 rpm/400 ihp/10;12 %

Pannor

eldyta och tryck m2/bar 5 x 195 = 975; 12,65
norm. effekt och värmekoefficient 3 300 ihk; 3,38
maxeffekt och värmekoefficient 3 850 ihk; 3,95

Läs mer: Besök på museifartyg.

Suomen merimuseon logo

Kutsu ystäväsi mukaan :)