Niina Mantsinen (f. 1986) är en textilkonstnär från Norra Karelen, Finland. Utgångspunkten för hennes verk är graffiti, gatukonst och traditionella ryor. I sina ryor kombinerar Mantsinen det urbana och olagliga i graffiti med hemtrevlighet, värme och tradition i textiler. Denna spänning gör verken intressanta.

Både graffiti och traditionella textiler har ofta uppkommit utan någon formell konstutbildning. För båda uttrycksformerna är differentieringen mellan konst och att uttrycka sig själv ibland svår – Mantsinen själv anser att avgränsningen inte ens har någon betydelse.

Även om graffiti och ryor har mycket gemensamt, härstammar de till synes från skilda världar. Graffiti målas på hårda ytor, medan ryor är mjuka. Där en sprayburk tekniskt sett är en ytterst snabb metod att överföra färg till en yta, är ryor allt annat än snabba att skapa.

Mantsinen väver också med vävstolar, men graffitiryorna skapar hon genom tuftning. Här är det fråga om en teknik där man med ett pennliknande verktyg trär in garnen ett och ett genom en bottenväv fastspänd i en ram. Mantsinen har moderniserat den traditionella tekniken genom att skaffa en maskin som går på tryckluft, med vilken garnen kan fästas betydligt snabbare än tidigare.

Kutsu ystäväsi mukaan :)