Vulkanen Vesuvius utbrott 79 e.v.t. är en av historiens mest kända naturkatastrofer. Städerna Pompeji och Herculaneum som begravdes i aska till följd av detta hittades på nytt först på 1700-talet, varefter de har varit föremål för stora och fortfarande pågående arkeologiska undersökningar. Ny information om dessa romerska städer och de sista stunderna för Vesuvius utbrott samlas även i dag.

Flykt från Pompeji är en berättelse om invånare och det vardagliga livet i Pompeji och Herculaneum och ödeläggelsen av dessa städer. Utställningen lyfter fram även ett perspektiv på Pompejis ödeläggelse och räddningsarbeten som inte tidigare har ägnats så stor uppmärksamhet: den romerska flottans försök att rädda områdets invånare från havet. Det berättas också om flottans betydelse för det romerska imperiets uppkomst samt skyddande av fred och affärsförbindelser.

Utställningen Flykten från Pompeji är producerad av de italienska Expona och Contemporanea Progetti tillsammans med Finlands nationalmuseum. Finlands sjöhistoriska museum och Kymmenedalens museum är ansvariga för genomförandet av utställningen. Utställningen härrör ursprungligen från ett utställningskoncept som planerades för Australiens nationella sjöfartsmuseum.

Utställningen är öppen i Maritimcentret Vellamo i Kotka 31.3 – 1.10 2023.

Kutsu ystäväsi mukaan :)