I Lekstan kan du kasta dig in i hemlekens eller torghandelns värld eller hoppa till exempel på en traktor. Och om du vill gå på vatten, sätt dig på båtens toft. Du kan också testa din fiskelycka! Eller kanske vill du sätta dig in i de bläddringsbara böckernas värld.

Tack för att du efter leken lämnar lokalen ren för nästa barn. Lekstan är gemensam för oss alla!

Det finns också mycket annat att se och göra för besökare i alla åldrar på Maritimcentret Vellamo. Hittar du alla aktivitetspunkterna på Vellamo? De är många och finns överallt i huset, lycka till med sökningen!

Kutsu ystäväsi mukaan :)