Forskningscentralen för levande bilder öppnas i Kymmenedalens museum på Maritimcentret Vellamo den 6 september 2019. Till utställningen har samlats de senaste undersökningsresultaten om jästgrammer och äldre avdrag av jästbilder. På utställningen visas riktiga levande bilder, dvs. jästgrammer och videor om processen för jästgrammer. Konstnären arbetar i forskningscentralen under utställningen och exponerar jästbilder på plats.

Kotkabon Johanna Rotko är en visuell konstnär som skapar bilder av levande material, huvudsakligen jäst. Hon odlar olika jästsvampar på olika underlag som används inom mikrobiologin och skapar rasterbilder i dem med hjälp av UV-lampor. För att skapa en bild behövs en exponering på 48 timmar. De svarta delarna i rasterbilden som finns på film skyddar jästcellerna. På de ställen där UV-ljuset kommer fram dör cellerna. Den här arbetsmetoden är experimentell konstnärlig forskning, där metoderna har lånats från vetenskapen. Rotko lärde sig jästgramtekniken under en workshop som ordnades av Föreningen för biokonst och konstnärskollektivet Pavillon_35 år 2013. Sedan dess har hon arbetat med bilder av jäst.

Projektets konstnärliga tema har varit att undersöka Rotkos eget förhållande till naturen och hur hennes handlingar påverkar miljön. Inom undersökningen av naturförhållandet har hon kommit fram till en biocentrisk världsbild där människan inte ställer sig ovanför naturen. Konst som använder ett levande material bygger på manipulering av det levande materialet. Detta är också fallet med jästbilder. Efter exponeringen påverkar Rotko bilderna så lite som möjligt. Det som finns i omgivningen eller på underlaget växer fram på bilderna. Konstnären låter bilderna vara som de är eftersom naturen inte behöver någon särskild vård, inte heller i större skala. Hon övergår från att vara manipulerare till observerare. Jästen återvänder till naturens kretslopp via bioavfallsbehandlingen.

Mer information om projektet:
Projektwebbplatser:www.hiivagrammi.fi / www.yeastring.com
Portfolio: www.johannarotko.com
Instagram: https://www.instagram.com/yeastograms/

Kutsu ystäväsi mukaan :)