Elävien kuvien tutkimuskeskus avautuu Kymenlaakson museoon, Merikeskus Vellamoon 6. syyskuuta 2019. Näyttelyyn on koottu uusimmat tutkimustulokset hiivagrammeista sekä vanhempia vedoksia hiivakuvista. Näyttely pitää sisällään oikeita eläviä kuvia eli hiivagrammeja sekä videoita hiivagrammien prosessista. Taiteilija työskentelee näyttelyn aikana tutkimuskeskuksessa ja valottaa hiivakuvia paikan päällä.

Kotkalainen Johanna Rotko on visuaalinen taiteilija, joka tekee kuvia elävän materiaalin, pääasiassa hiivan avulla. Hän viljelee erilaisia hiivalajeja mikrobiologiassa käytettäville elatusalustoille, joihin hän valottaa UV-lamppujen avulla rasterikuvia. Kuvat muodostuvat noin 48 tunnin valotusprosessissa, kun filmille tulostetun rasterikuvan mustat osat suojelevat hiivasoluja ja niissä kohdissa, mistä UV-valo pääsee läpi, solut kuolevat tai vahingoittuvat. Työskentelytapa on taiteellista kokeellista tutkimista, jonka menetelmät on lainattu biotieteiltä. Hiivagrammitekniikkaan Rotko tutustui Biotaiteen seuran ja Pavillon_35 taiteilijakollektiivin järjestämässä työpajassa vuonna 2013. Siitä lähtien hän on tehnyt töitä hiivakuvien parissa.

Projektin taiteellisen tutkimisen teemana on ollut Rotkon oman luontosuhteen tutkiminen ja se, miten hänen tekonsa vaikuttavat ympäristöön. Luontosuhteen tutkimisessa hän on päätynyt biosentriseen maailmankuvaan, jossa ihminen ei asetu luonnon yläpuolelle. Taide, joka käyttää elollista ainetta, perustuu elävän aineksen manipulointiin, näin on myös hiivakuvien kohdalla. Valotuksen jälkeen Rotko vaikuttaa kuvien olemassaoloon mahdollisimman vähän ja niille kasvaa se, mitä ympäristössä tai alustassa itsessään on. Taiteilija antaa niiden olla, koska luonto ei tarvitse erityistä hoitoa, isommassakaan mittakaavassa. Hän siirtyy manipuloijasta tarkkailijan rooliin, ja hiivakuvat palautuvat biojätekäsittelyn kautta luonnon kiertokulkuun.

Lisätietoa projektista:
Projektisivustot: www.hiivagrammi.fi / www.yeastring.com
Portfolio: www.johannarotko.com
Instagram: https://www.instagram.com/yeastograms/

Kutsu ystäväsi mukaan :)