Grupputställningen Naturer av sex konstnärer bygger kring landskapstemat. Varje gruppmedlem presenterar sin egen syn på temat i sina utställningsverk.

Naturen växer och formas med tiden, går sönder, svallar och samlar sig i nya former.

Landskapet finns trots oss. För oss är det en viktig struktur: horisonten, den övre och den nedre. Vi försöker göra landskapet till ett objekt men vi är alltid också därinne.

Bildkonstnären kan ta hänsyn till naturen genom att intressera sig för ekologiska material, såsom återvunnet tyg som pannå, jord- och växtpigment samt alternativa målartekniker.

Utställningens konstnärer är Inka-Maaria Jurvanen, Hannele Kumpulainen, Iisa Maaranen, Pia Männikkö, Miika Nyyssönen och Sara Orava.

Utställningens kurator är Miika Nyyssönen.

Foto: Erkki Valli-Jaakola

Kutsu ystäväsi mukaan :)