Havet tar, havet för. I Finlands sjöhistoriska museum kan man röra sig på ytan och i djupen.

Över haven färdas såväl människor som föremål och tankar. I Finlands sjöhistoriska museum kan man resa över haven i tid och rum, med båt, i hamnar, i fjärran länder och längs hemstranden. Fixstjärnorna på resan är Polstjärnan på norra himmeln och Södra korset på södra hemisfären, stjärnorna som styr oss såväl i våra hemmavatten som på oceanerna.

Bland utställningens digra utbud kan exempelvis nämnas den på 1700-talet sjunkna Borstö I:s enastående vrakfynd, som berättar levande och fantasifulla historier om hur sjölivet, och livet i vidare bemärkelse, var förr. Den vackra 7,5 meter stora miniatyren av passagerarfartyget s/s Arcturus uppväcker fartyget och dess dramatiska skeden till livs.

Finnjet – Östersjöns snabbaste hotell, Östersjöns vinthund – är framme på många sätt. På väggen fascinerar Kimmo Kaivantos stora konstverk ”Finska bilder”, som i tiden prydde Finnjets huvudtrappuppgång. På utställningen klargörs även hur en hytt av B-klass såg ut innan städerskan inledde sitt arbete.

Vintersjöfarten och isen utgör en del av huvudutställningen.

Med start hösten 2023 kommer en ny utställning att byggas i anslutning till huvudutställningen och därför har en del av huvudutställningen rivits för att ge plats åt den nya. Så något nytt kommer!

Suomen merimuseon logo

Kutsu ystäväsi mukaan :)