Maaria Märkälä (f. 1964) är en landskapsmålare, vars målningar har intryck från hennes eget liv och vardag, men också tidigare resor. Hela målningsprocessen är som en långsam resa för konstnären.

Utöver de ljusröda och gröna rhododendronen har det under den senaste tiden introducerats ljus vid mörkrets rand. När Märkälä målar tänker hon på en natt hon tillbringade under bar himmel i öknen, och hur sjömän förr navigerade med hjälp av stjärnorna.

Hon har tänkt på stjärnhimlen och om hur ljusföroreningen förändrat världen genom att orsaka insektdöd, nedbrytning av både människors och djurs naturliga rytm och störningar i melatoninproduktionen. Ljusföroreningen gör det också nästan omöjligt att se rymden och stjärnorna.

Märkälä målar i lager, och vill måla ljuset högst upp för att minnas livets goda sidor och dess skönhet.

Maaria Märkälä har studerat vid Pekka Halonens akademi och vid Fria konstskolan. Hon har haft flera separata utställningar i Finland och bl.a. i Tyskland och Estland, utöver vilka hon deltagit i grupp- och gemensamma utställningar både i Finland och i bl.a. Portugal, Frankrike, Ungern och Brasilien. Märkäläs arbeten finns bl.a. i Finska statens och Nationalgalleriets konstsamlingar och i Helsingfors konstmuseum HAM:s samlingar, samt i flera inhemska och utländska privatsamlingar.

Kutsu ystäväsi mukaan :)