Jag och vi. Kymmenedalens museum undersöker människans behov att höra till en grupp och att samtidigt förverkliga sig själv.

”Vem av oss vill inte lämna ett bestående spår av sig själv i världen… Redan stenåldersmänniskan pressade ett avtryck av sin handflata med målarfärg i en klippa och fick därigenom leva i flera tusen år.”

Författaren Jari Järveläs texter leder oss till utställningens olika teman som berättar om människans strävan efter att vara en del av en gemenskap och att differentiera sig från de andra. Olika sällskap och gemenskaper och gemensamma former av semesterfirande, t.ex. strandsemestrar, har skapat den eftertraktade känslan av samhörighet. Motkraften har varit individens vilja att särskilja sig från de andra, att bli sedd och hågkommen.

Kutsu ystäväsi mukaan :)