Hyllning till skogsindustrin i Kymmenedalen

I begynnelsen var trädet, älven och visionen.
De gav upphov till utmärkta exportprodukter samt grunden för landskapets identitet.
Skuggor av skorstenar, många generationers uppehälle och djärva strävan efter en förnybar framtid.
Dessa historier har sin uppkomst.

Utställningen Trädets tur synliggör vardagshjältarna i en bransch som förenar generationerna och vars silhuett än idag är en väsentlig del av stads- och mentala landskapet i Kymmenedalen. På piedestalen placeras en värdefull råvara som producerar något mer meningsfullt än sig själv.

Utställningen går genom årtionden med trädet. Vägen leder från skogen till fabriker med en egen kultur som fortsätter från skift till skift. Årtionden innehåller framgång och försakelse, lyckliga och vanskliga minnen.

Längs produktionslinjen hittar visionärer nya former för produkter och nya vägar från Kymmenedalen till världen. Trädet skapar livssmakande berättelser, och nu är det deras tur att begripas.

Utställningen är en del av hela Kymmenedalens gemensamma skogsindustris 150-års jubileum.

Samarbetspartner för utställningen:

www.kotkamills.com   

Kotka Mills logo, jossa vihreä ympyrä tekstillä MM

 

www.storaenso.com

 

www.upm.com

UPM:n vihreä logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymenlaakson museon englanninkielinen logo

Kutsu ystäväsi mukaan :)