Vindarnas stad presenterar konstverk, målningar, grafik och teckningar med Kotka stad som motiv. I utställningen ingår 80 verk som avbildar Kotka av totalt 32 bildkonstnärer, av vilka en del kommer från Kotka och en del från andra orter i Finland Konstverken representerar perioden 1906–2017.

Utställningen reflekterar över hur konstnärerna avbildat staden och vad som intresserat dem. Konstnärernas temaval uttrycker både beständighet och förändring. Den skiftande stadsbilden syns tydligt på utställningen, eftersom man i konstverken ser hur många byggnader som försvunnit ur gatubilden.

Kymmenedalens museum har för detta projekt erhållit bidrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Kutsu ystäväsi mukaan :)