”Ei tule heti mieleen, että Suomessa olisi järjestetty näyttelyä, joka tutkailisi yhden kaupungin kaupunkikuvaa näin laajasti kuvataiteen kautta.”
– Näyttelyn kuraattori, kotkalainen taidemaalari Olavi Heino

Tuulten kaupunki tuo näytteille Kotkan kaupunkia kuvaavia taideteoksia, maalauksia, grafiikkaa ja piirustuksia. Näyttely esittelee peräti 80 Kotkaa kuvaavaa teosta kaikkiaan 32 kuvataiteilijalta, joista osa on kotkalaisia ja osa muualta Suomesta. Näyttely luotaa sitä, miten tekijät ovat kaupunkia kuvanneet ja mikä siinä on heitä kiinnostanut. Taiteilijat ovat valinneet kuvattavakseen Kotkansaaren, sataman, saariston, Hovinsaaren tai Karhula-Kymin. Kotkansaari ja satama ovat olleet kuvatuista alueista suosituimpia.

Taiteilijoiden aihevalinnat ilmentävät pysyvyyttä ja muutosta. Kaupunkikuvan muutos näkyy näyttelyssä selvästi, sillä taideteoksia katsoessa huomaa, miten paljon kaupunkikuvasta on hävinnyt rakennuksia.

Näyttelyn taideteokset kattavat vuosien 1906 ja 2017 välisen ajanjakson. Kiinnostus kaupungin kuvaamiseen taiteessa oli 1950-, 60- ja 70-luvuilla selkeästi laajempaa kuin muina vuosikymmeninä. Kaupunkitaideteoksissa kulkee selväpiirteisesti realistinen pohjavire, jossa näkyy tekijöiden henkilökohtaisia taidemieltymyksiä ja teknisiä vivahteita sekä valmistumisajankohtaa heijastavia muoto- ja väriratkaisuja.

Näyttelyyn on saatu taideteoksia Kotkan kaupungin, Olavi Heinon ja Steveco Oy:n kokoelmista, Kotkan puistotoimelta, Kotkan ortodoksiselta seurakunnalta, Kotkan Läntiseltä Sosiaalidemokraattiselta Työväenyhdistykseltä ja yksityishenkilöiltä.

Näyttelyssä mukanaolevista taiteilijoista voidaan mainita mm. Thorsten Waenerberg, Hugo Backmansson, Arvo Makkonen, Päiviö Pyöttiälä, Lempi Carlsson, Toivo Drockila, Jurij Osipow, Urho Paasonen, Kosti E. Sartti, Eino Heino, Olavi Heino, Jan-Erik Kullberg, Jaakko Manninen, Eino Kukkonen, Feodor Porokara ja Tyyni Nyström.

Näyttelyyn liittyy julkaisu, johon on koottu teoksia koskevat kuvat ja tekstiosuudet sekä lyhyt historiaosuus taiteesta ja kaupunkikuvasta. Kuvataiteen Kotka on jatkoa Suomen merimuseossa vuonna 2013 järjestetylle Valon luotsit -näyttelylle, jonka yhteydessä koottiin julkaisu Taidemaalarin Kotka.

Kymenlaakson museo on saanut tähän hankkeeseen avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kutsu ystäväsi mukaan :)