Zostera Marina – Havet i förändring har sitt ursprung i Elin&Keinos sammanställning av konst och vetenskap under 2016–2018. Andra parter i pilotprojektet Zostera Marina var Christoffer Boström, docent i marinbiologi vid Åbo Akademi samt Skärgårdscentrum Korpoström i Korpo. I projektet bearbetades en samarbetsmodell för konst och vetenskap. Detta pilotprojekt om havsgräs och klimatförändring har slutförts men arbetet med havsgräs fortsätter.

Konstverken bygger på kikanden i världen under ytan. En gripande vacker havsgräsäng på havsbotten fick konstnärerna att undra hur okänt detta viktiga ekosystem är för människor. Ängarna producerar rikligt med syre och binder koldioxid men är ganska dåligt kända i debatten om klimatförändring. Elin&Keinos mål är att med konsten öka miljömedvetenhet och lyfta fram Östersjöns betydelse.

Utställningen innehåller nya verk av båda konstnärerna samt verk som tidigare genomförts tillsammans, såsom Insertio, en stor installation som placerades på havsbotten nära Fårö. Verket är byggt genom att avbilda syntetiska havsgräselement som Åbo Akademi använder i sina studier i marinbiologi. De gungande sjögräsen i verket Artificial Meadow påminner om den fascinerande dansen av ljus och rörelse på havsbotten. I verket Breath andas pojken synkroniserat i takt med havsgräsens rörelse, vilket hänvisar till havets roll som syreproducent.

Pilotprojektet Zostera Marina har fått stöd av Konestiftelsen, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Niilo Helanders stiftelse och Rafael Kuusakoskis minnesfond vid Naturskyddsstiftelsen i Finland.

heininieminen.com/elinkeino
sandranyberg.com/elinkeino-collaboration

Bild: Elin&Keino, Insertio

Kutsu ystäväsi mukaan :)