Naivismen vittnar om livsglädje. I stiftelsen Heinäsen taidesäätiös samling har naivismens genombrottsdecennier sparats med verk kring dess centrala bildkonstnärer, tekniker och teman. Stiftelsens naivistiska samling ingår i Uleåborgs konstmuseums samling.

Alla naivistiska konstnärer gör konst efter eget tycke, men deras stil är ofta noggrann och minutiös. I naivismen kan man skönja nyanser av allt från realism till surrealism. Naivisten njuter av mångfalden av detaljer, dekorativiteten och kolorismen. I många verk avbildas naturen, människor och idyller. I utställningen i Vellamo visas verk av 19 finländska konstnärer.

Aira och Kalevi Heinänen samlade under 1960–1980-talen en betydande konstsamling. Tanken var att eventuellt donera konstsamlingen till något museum för delad glädje. Stiftelsen ordnade olika evenemang och skapade nätverk för att skaffa konstverken. Slutligen donerade paret Heinänen 145 konstverk till Uleåborgs konstmuseum 1987.

Kutsu ystäväsi mukaan :)