Jag älskar att simma i mjukt sjövatten och att snorkla i salta hav.

Utställningen Omringad av hydrosfären på Kymmenedalens museum förevisar Johanna Rytköläs verk med vattentema från en period på tio år. Rytkölä har en lång karriär som keramikkonstnär och skulptör.

Hydrosfären består av allt vatten i världen: hav, sjöar, åar, bäckar, dammar, vatten från magma, glaciärer, växtlighet och atmosfären.

I de abstraherade skulpturerna förenas den fängslande skönheten i vattendrag och hav med motviljan över miljökatastrofer. Rytkölä kombinerar sina självupplevda observationer med fantasifulla tydliga former och granna färger. Verken utstrålar en positiv attityd, för utan optimism uppnås inga goda saker.

Johanna Rytkölä använder huvudsakligen lera som material. De oljeaktiga, stänkande och rinnande keramiska glaseringarna färdigställer slutresultatet. Matta ytor utgör en kontrast till klara metallglänsande detaljer.

Johanna Rytköläs (f. 1956) skulpturer finns i talrika samlingar i Finland och utomlands. Hon har vunnit internationella priser, deltagit i sam- och grupputställningar runtom i världen samt hållit flera privata utställningar.

Johanna Rytköläs webbplats (på finska, engelska och tyska)

Abstrakti veistos, jossa pyöreitä muotoja pyöreästä jalustasta lähtien.

Kutsu ystäväsi mukaan :)