Från klövjestig till Strandväg, från Strandväg till motorväg. Vägen, dess upphovsmän och användare.

Rak och jämn. Sådan är motorväg E18, som tar bilisterna genom södra Finland i ilfart. Samma färd gjordes redan på medeltiden, men då var farten och transportmedlen något helt annat, för att inte tala om vägen. Den anspråkslösa klövjestigen var dock en viktig led mellan slotten i Åbo och Viborg. 

Så småningom växte klövjestigen och blev den allt bredare Stora Strandvägen, som användes av arméns trupper, ämbetsmän som färdades på uppdrag av kronan, dvs. staten, och vanligt folk. Somliga avlade sträckan till häst, andra till fots. Resenärerna kunde få sig en vilopaus i gästgiverierna, som stod till tjänst med mat, dryck och nattlogi. 

Under 1900-talet genomgick vägen den största omvandlingen, när bilarna trängde undan hästarna och vägen som slingrade sig genom landskapet inte längre dög åt de jäktade resenärerna. Idealet blev raka vägar. Trafikleden växte först till en huvudväg och sedan till en fyrfilig motorväg. I stället för gästgiverier dök det upp servicestationer, hotell och motell. 

Utställningen “Stora Strandvägen” har gjorts i samarbete med Mobilia, det riksomfattande specialmuseet inom vägtrafik. Utställningen har även fått stöd av kommunikationsministeriet, A. Ahlström Fastigheter Ab, Cursor Oy, Jyrkilä Oy och Valtatie 7 Oy.

Kutsu ystäväsi mukaan :)