Lahjoitukset ja ilmoitukset
Joidenkin muistojen paikka on museossa.

Haluatko tarjota esinettä, valokuvaa tai asiakirjaa museoille?

Mitä kannattaa tarjota?

Museoiden kokoelmat karttuvat yleensä lahjoituksin – ostot ja talletukset ovat harvinaisia poikkeuksia.

Museoon sopivat parhaiten esineet, joiden käyttöhistoria tunnetaan. Lahjoitustilanteeseen kuuluu siis yleensä lyhyempi tai pitempi haastattelu. Uudehkotkin esineet voivat olla museoille arvokkaita, jos ne liittyvät museoita kiinnostaviin aihealueisiin.

Lahjoituksen vastaanottoon vaikuttaa mm. se, onko vastaavaa aineistoa jo museon kokoelmissa ja miten se sopii museon kartutussuunnitelmiin. Saattaa myös olla, että lahjoitus kannattaakin ohjata johonkin toiseen museoon tai arkistoon.

Aineiston näyttämisestä on sovittava aina etukäteen: esinettä, kuvaa tai asiakirjaa voi tulla näyttämään museoon ennalta sovittuna ajankohtana tai museon edustaja voi käydä paikan päällä sitä katsomassa. Lahjoitustilanteessa täytetään ja allekirjoitetaan aina vastaanottolomake tai laaditaan lahjakirja.

Ota yhteyttä aihealueesta vastaavaan tutkijaan:

Suomen merimuseo, esineet ja arkistot

Timo Kunttu

0295 33 6488
timo.kunttu(at)kansallismuseo.fi

Suomen merimuseo, valokuvat

Asiakaspalvelu

0295 33 6127
joka(at)museovirasto.fi

Kymenlaakson museo, esineet

Vesa Alén

040 037 7226
vesa.alen(at)kotka.fi

Kymenlaakson museo, valokuvat & arkistot

Elina Pylsy-Komppa

040 350 6368
elina.pylsy-komppa(at)kotka.fi

Kymenlaakson museo, arkeologiset löydöt

Marita Kykyri

040 716 232
marita.kykyri(at)kotka.fi

Jasmin Puska

040 120 8785
jasmin.puska(at)kotka.fi

Outo esine? Mielenkiintoinen rakennus tai pihapiiri?

Ilmoita muinaisjäännöksestä

Ilmoita rakennusperinnöstä