Ystävätoiminta

Vellamon ystävät ja Suomen merimuseon tuki toimivat aktiivisesti museoiden apuna ja sparraajina.

Vellamon ystävät ry.

Vellamon ystävät ry:n tarkoituksena on tehdä Merikeskus Vellamoa tunnetuksi Suomessa ja ulkomailla, tukea sen kehitystä sekä edistää yleisön tietämystä Merikeskus Vellamon toiminnasta. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Merikeskus Vellamon toimijoiden kanssa. Kaikki Vellamosta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan. Vellamon ystävät -yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä puheenjohtaja Tauno Telarantaan. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu on 20 euroa ja ainaisjäsenmaksu 300 euroa. Merikeskus Vellamo tarjoaa yhdistyksen jäsenille opastuksia ja ohjelmaa pari kertaa vuodessa sekä alennuksia museokauppa Plootun tuotteista.

Lisätiedot:
Yhdistyksen puheenjohtaja Tauno Telaranta
tauno.telaranta(at)gmail.com
Vellamon ystävät on Facebookissa

Suomen merimuseon tuki ry.

Suomen merimuseon tuki ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Suomen merimuseon toimintaa, edistää yleisön tietoisuutta merenkulun perinteistä sekä lisätä kiinnostusta merenkulun historiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa yhteistyötä muiden merenkulkualan yhdistysten kanssa. Yhdistys toimii museon kannatusyhdistyksenä ja pyrkii hankkimaan varoja merimuseon toimintaan, muun muassa meriarkeologiseen tutkimukseen, museoalusten kunnostukseen ja ylläpitoon sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan.

Lisätiedot:
Yhdistyksen sihteeri Erik Tirkkonen
Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
erik.tirkkonen(at)kansallismuseo.fi
0295 33 6494
Suomen merimuseon tuki ry:n kotisivut