Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Merikeskus Vellamon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste laadittu 21.5.2018. Viimeisin muutos tehty 21.12.2020.

Seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Merikeskus Vellamossa. Vellamossa toimivat Suomen merimuseo ja Kymenlaakson museo. Museoiden taustaorganisaatiot ovat Museovirasto/Kansallismuseo ja Kotkan kaupunki.

 

1. Rekisterin nimi

Merikeskus Vellamon asiakasrekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

Merikeskus Vellamo
Postiosoite: Tornatorintie 99 B, 48100 Kotka
Käyntiosoite: Tornatorintie 99, 48100 Kotka
Sähköposti: info@merikeskusvellamo.fi

 

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kehittämispäällikkö Annika Utriainen, 040 674 3692, annika.utriainen@merikeskusvellamo.fi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalveluun liittyvää. Se voi olla yhteydenpitoa sidosryhmiin, asiakassuhteiden ylläpitoa, palveluiden laskutusta, toiminnan kehittämistä, markkinointia ja/tai viestintää. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:
– Henkilön suostumus
Asiakasta koskevat tiedot on saatu suostumuksella häneltä itseltään EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artikla 1. a)

– Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 
Asiakasta koskevat tiedot on saatu perustuen asiakassuhteeseen EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artikla 1. b)

– Mahdolliset erilliset sopimukset
Sopimukset, joissa rekisteröity on osapuolena tai jotka syntyvät rekisterinpitäjälle kolmannen osapuolen luovuttaessa tietoja

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekistereihin tallennettavia tietoja ovat: 

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Rooli/titteli/asema
 • Organisaatio/yritys/muu yhteys
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutustiedot
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, julkisista tilaisuuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Merikeskus Vellamo ei luovuta asiakasrekisterin henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Merikeskus Vellamon asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.
 • Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
 • Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
 • Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Kirjalliset pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@merikeskusvellamo.fi.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille suoramarkkinointitarkoituksiin.

Saatamme hankkia digitaalista mainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta Tietoa evästeistä.

Poisto-oikeus

Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtävän kannalta, hänellä on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Pyynnön käsiteltyämme joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn sille, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisusta, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Hänellä on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

Tietoa evästeistä

Merikeskus Vellamon sivustolla käytetään evästeitä (’cookies’) mm. sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennetun personoidun sisällön tuottamiseen. Evästeiden avulla voimme analysoida ja kehittää sivustoa, viestintäämme ja palveluitamme paremmin palvelevaksi. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään myös kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Verkkosivustomme käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeiden avulla.

Voit estää evästeiden käytön selaimessa, mutta tällöin verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa heikentyä ja osa palvelun toiminnallisuuksista ei toimi lainkaan. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Lisätietoja selaimesi valmistajan käyttöohjeista.

Merikeskusvellamo.fi-sivustolla on käytössä Google Analytics -seurantakoodi, jolla kerätään anonyymiä tilastointia sivuston kävijöistä. Se perustuu selaimesi ja internetyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Google Analyticsin demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä.

Raporteista selviää, kuinka monta kävijää sivustolla vierailee tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Käytämme kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportteja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota vierailijoille heitä kiinnostavia tietoja. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

Käytössä on myös Google Adwords -eväste. Jos haluat estää Google AdWords -mainosten näkymisen, lue ohjeet www.google.com/settings/ads.

Käytämme tällä sivustolla Facebook-pikseliä. Voit lukea selainkäyttöön perustavasta mainonnan kohdentamisesta sivustolta http://www.youronlinechoices.com. Tutustu myös Facebookin käyttäjäehtoihin.

Mitä evästeet eli cookiet ovat?

Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa palvelun internetsivustolla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä käyttäjä tekee sivustolla vierailunsa aikana. Palvelin lähettää tiedon käyttäjän toiminnasta käyttäjän omalle selaimelle. Seuraavan kerran käyttäjän vieraillessa samalla sivustolla tieto voidaan hakea suoraan käyttäjän koneelta palvelimen sijaan. Mainonnassa evästeitä käytetään valitsemaan selainkäyttäytymisesi perustella sopivimmat mainokset, ja evästeillä myös estetään samojen mainosten näyttö.

Ovatko evästeet haitallisia?

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallentamisen koneellesi. Evästeet eivät myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.