Tietosuoja

Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle. Seloste on laadittu 21.5.2018.

1. Rekisterin nimi

Suomen kansallismuseon asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Museovirasto
Osoite: Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki
Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki
Kirjaamo: 0295 33 6080
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jyrki Tuohela
sähköposti: tietosuoja@oph.fi
puhelin: 029 533 1000 (vaihde)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään Suomen kansallismuseon asiakaspalveluun, markkinointiin ja viestintään liittyvissä prosesseissa.
Käsittelyn oikeusperuste:
– Asiakasta koskevat tiedot on saatu suostumuksella häneltä itseltään EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artikla 1. a)
– Asiakasta koskevat tiedot on saatu perustuen asiakassuhteeseen EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artikla 1. b)

5. Rekisterin tietosisältö/henkilötietoryhmät

Keräämme asiakkailtamme seuraavia tietoja:
– Etu- ja sukunimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– IP-osoite

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja luovutetaan säännöllisesti maksullisten palveluiden osalta Palkeisiin (Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus) laskutusta varten. Henkilötietoja käsitellään tapahtumien hallinnan yhteydessä kutsuissa ja ilmoittautumisissa.

7. Tietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Suomen kansallismuseo / Museovirasto ei luovuta Suomen kansallismuseon asiakasrekisterin henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilyttämisaika tai ajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti markkinointitarkoituksiin kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen poistamme tiedot.

9. Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen

Suomen kansallismuseon asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Suomen kansallismuseo / Museovirasto on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö kuuluu.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: kirjaamo@museovirasto.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta evästeet.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

11. Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevasta lähteistä

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

12. Käytetäänkö tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja/tai profilointiin.

Rekisterin tietoihin ei kohdisteta automaattista profilointia tai päätöksentekoa.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”) mm. sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennetun personoidun sisällön tuottamiseen sivuston käyttäjälle. Näin palvelua voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmiksi. Voit estää evästeiden käytön selaimessa, mutta tällöin verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa heikentyä ja osa palvelun toiminnallisuuksista ei toimi lainkaan. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista.

Sivustolla on käytössä Google Analytics -demografia- ja aihepiiriraportointi. Anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Museoviraston/Kansallismuseon sivustot käyttävät kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia tietoja. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

Mitä evästeet eli cookiet ovat?

Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa palvelun internetsivustoilla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä käyttäjä tekee vierailunsa aikana palvelun sivustolla. Palvelin lähettää tiedon käyttäjän toiminnasta sivustolla käyttäjän omalle selaimelle. Seuraavan kerran käyttäjän vieraillessa samalla sivustolla tieto voidaan hakea suoraan omalta koneeltasi palvelimen sijaan.

Ovatko evästeet haitallisia?

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai netin käytölle. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi. Evästeet eivät myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.