Kulttuuriperintö kotiseudun voimavaraksi!
Osallistu kyselyyn netissä

Kulttuuriperintö kotiseudun voimavaraksi! Kymenlaakson museon kysely alueen asukkaille. Minkälaisia asioita kertoisit kotiseudustasi? Miten kulttuuriperintö toimii kotiseutusi voimavarana? Minkälaisiin kulttuuriperintöön liittyviin tapahtumiin tai työmuotoihin sinä...