Kulttuuriperintö kotiseudun voimavaraksi! Kymenlaakson museon kysely alueen asukkaille.

Minkälaisia asioita kertoisit kotiseudustasi? Miten kulttuuriperintö toimii kotiseutusi voimavarana? Minkälaisiin kulttuuriperintöön liittyviin tapahtumiin tai työmuotoihin sinä osallistuisit?

Kymenlaakson asukkaiden kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa ja toiveita selvitetään Kulttuuriperintö kotiseudun voimavaraksi! -kyselyllä. Kymenlaakson museon toteuttamaan kyselyyn voit vastata vuoden 2021 loppuun asti.

Alueellisena vastuumuseona Kymenlaakson museo haluaa mahdollistaa ja tukea alueen kulttuuriperintötyötä, esimerkiksi paikallisesti toteuttavia näyttelyitä, luentoja, tarinakahviloita, perinteenkeruuta tai perinnetyöpajoja. Museo haluaa olla mukana kehittämässä toimintaa, joka lähtee alueen tarpeista ja lisää yhteisöllisyyttä. Ideointiin toivotaankin alueiden yhteisöjen ja asukkaiden ajatuksia.

Nettikyselyllä selvitetään maakunnasta nousevia toiveita, joiden pohjalta museo tuottaa yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa innostavia palveluja. Kymenlaakson museon toiminta kattaa koko maakunnan, ja museon henkilökunnan osaaminen on kaikkien maakunnan asukkaiden käytettävissä. Yksi museon keskeisistä tehtävistä on tehdä kulttuuriperintöaineistot ja -palvelut saavutettaviksi kaikille kymenlaaksolaisille.

Vastaamalla kyselyyn autat museota ymmärtämään paremmin maakunnan asukkaiden kiinnostuksen kohteita ja kehittämään mielenkiintoisia alueellisia museopalveluita. Kerro meille ajatuksiasi ja ideoitasi, jotta voimme yhdessä tehdä kotiseutusi kulttuuriperintöä tunnetuksi ja nostaa se asuinalueesi voimavaraksi.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan vapaalippuja Merikeskus Vellamoon.

Lisätiedot
Intendentti Marja Salmijärvi, 040 350 6367, marja.salmijarvi(at)kotka.fi

Kymenlaakson museon, Kouvolan kaupungin kulttuuripalveluiden ja Kouvolan Urheilupuiston yläkoulun yhteistyönä toteutettiin #TallennaTääHetki-hanke, johon liittyivät mm. Elokuvagaala ja kuvan Kuusankoskitalon ulkonäyttämön bänditapahtuma.
Kuva: Elina Pylsy-Komppa, Kymenlaakson museo

Kutsu ystäväsi mukaan :)