Text in English further down the page.

LandJewelry on projekti, joka toteutettiin Kaakkois-Öölannissa Ruotsissa elokuun 2021 viimeisinä päivinä. Kahdeksan korualan taiteilijaa neljästä eri Itämeren maasta tapasi saarella luodakseen maataidetta tai – kuten päätimme sitä kutsua – LandJewelry – Maakoruja.

Työskentelimme materiaaleilla, jotka löytyivät suoraan lähiympäristöstä. Loimme tilapäisiä taideteoksia, joiden taustalla ovat Itämeri ja siihen liittyvät ympäristöongelmat. Viiden työpäivän aikana saimme aikaiseksi melkein 30 ‘maakorua’, joista suurin osa on veistoksellisia installaatioita.

Tässä näyttelyssä esittelemme valokuvia näistä teoksista sekä osan taiteilijoiden työprosessiin liittyvästä dokumentaatiosta. Lisäksi nähtävillä on pieni otos taiteilijoiden aikaisemmasta korutuotannosta.

Kaikki teokset jäivät sinne, minne ne rakennettiin lukuun ottamatta ei-hajoavaa materiaalia, jonka poistimme. Ennemmin tai myöhemmin maakorumme hajoavat ja materiaalit, joista ne on tehty, päätyvät takaisin osaksi ympäröivää luontoa. Kättemme jäljet häviävät jälleen.

Rakastamme luontoa ja ympärillämme olevia maisemia, ne inspiroivat meitä. Samalla olemme huolissamme ilmastonmuutoksen ja muun ihmisen toiminnan moniin ekosysteemeihin aiheuttamista uhista. Haluamme näyttää ja jakaa huolenaiheemme ja lisätä yleisön tietoisuutta meitä kaikkia koskettavista ympäristöasioista.

Teokset ovat myös yksinkertaisesti kunnianosoitus kauniille Itämerellemme.

Projektin ovat luoneet ja järjestäneet Maja Breife (Ruotsi) ja Wiebke Pandikow (Suomi). Saarella mukana olleet taiteilijat ovat: Ingrid Berg (Ruotsi), Aino-Astrid Gaedtke (Saksa), Elli Hukka (Suomi), Karina Kazlauskaite (Liettua), Lauryna Kiškytė (Liettua) ja Kajsa Wikström (Ruotsi).

Projektiin ja sen taideteoksiin voi tutustua tarkemmin Instagramissa tilillä @LandJewelry2021

Teos Kajsa Wikström, kuva Wiebke Pandikow. – Art Kajsa Wikström, photo Wiebke Pandikow.

Land Jewelry

Exhibition at Ruuma 3.-26.11.2021

LandJewelry is a project that took place by the shore of Öland, Sweden during the last days of August 2021. Eight artists with a background in jewelry, coming from four different countries of the Baltic region, met on the island to create land art – or, as we call it: LandJewelry.

We worked with what was at hand in the landscape around us to make temporary pieces of art with the thematic background of the Baltic Sea and the environmental threats it faces. During five working days we created almost 30 pieces of ‘land jewels’, most of them sculptural installations.

In this exhibition we present photos of these pieces, as well as some documentation of the artists’ work process. Additionally you can also see some of each artist’s earlier jewelry work.

All pieces were left where they were created, with the exception of some non-degradable material we removed. Sooner or later our land jewelry will degrade and the material it was made of will become part of the surrounding nature again. The traces of our intervention will fade.

All of us are inspired and enamored with nature and the landscapes around. We are also concerned by the threats many ecosystems face because of climate change and other human intervention. We want to show and share this concern and raise the public’s awareness of environmental issues.

Last but not least these pieces are also simply an homage to our beautiful Baltic Sea.

The project was created and organized by Maja Breife (Sweden) and Wiebke Pandikow (Finland) and the artists who joined us on the island are: Ingrid Berg (Sweden), Aino-Astrid Gaedtke (Germany), Elli Hukka (Finland), Karina Kazlauskaite (Lithuania), Lauryna Kiškytė (Lithuania) and Kajsa Wikström (Sweden).

Feel free to further explore the projects and artworks on Instagram @LandJewelry2021

Kutsu ystäväsi mukaan :)