Heikki Lindroos on Suomessa ja Tanskassa vaikuttava taiteilija ja sisustusarkkitehti, jonka maalaukset ja reliefit käsittelevät ja kuvaavat Itämerta. Maalaukset ovat hetkiä tekijän silmissä ja mielessä; enemmän mielentiloja, joita eri tilanteet ja näkymät ovat aiheuttaneet.

On tärkeää nähdä ja tuntea, miten Itämeri on aina sekä yhdistänyt että erottanut heimoja ja kansoja. Maisemat ovat tässä tärkeässä asemassa. Maisemat, jotka omalla tavallaan muokkaavat meitä meren ollessa yhdistävä tekijä.

Heikki Lindroos on maalannut näyttelyn työt viime vuosien aikana Tanskassa Sjaellandissa, pitkien hiekkaisten rantojen ja töyräiden saarella. On ollut todella hienoa nähdä ja tuntea maiseman ja ihmisten yhtenäisyys, mutta myös erilaisuus suhteessa omaan maahamme.

Tanskan saaret ja rannikko ovat pehmeämpiä muodoltaan, sen horisontti on kauempana ja pilvet sen yllä mahtavampia. Meri Tanskassa on puhtaampaa ja värikylläisempää, erilaista kuin omilla rannoillamme.

Mare unitum -näyttelyyn voi tutustua maksutta Ruuman aukioloaikoina.

***

Itämeri on käynyt läpi monta eri vaihetta historiansa aikana. Viikingit olivat todennäköisesti sen ensimmäisiä hyödyntäjiä. Heidän taitonsa veistää pitkiä merikelpoisia veneitä, joita he pystyivät purjehtimaan, mahdollisti liikkumisen eri puolilla Itämerta.

Viikinkiajan jälkeen hansakauppiaat loivat kauppasuhteitaan meren eri osissa. Tuon ajan suurvallat Tanska ja Ruotsi sekä myöhemmin myös Venäjä ja maailmansotien valtiot hallitsivat osaltaan merta.

Nykypäivänä Itämeren maat ovat hyvä esimerkki siitä, mitä saavutetaan, kun pyritään ajattelemaan ja toimimaan yhteistyössä eikä erimielisyyksiä hakemalla. Mare unitum – yhdistävä meri on hyvä käännös Itämerestä latinaksi.

Kutsu ystäväsi mukaan :)