Majakat ja loistot ovat osa rakennus- ja kulttuurihistoriaa, merenkulun historiaa ja meriturvallisuutta. Moni suomalaismajakka on menetetty – tavalla tai toisella. Majakat kärsivät sodista monesta syystä. Ne toimivat suunnistuspisteinä vihollisen lentotoiminnalle ja tämä koitui monen majakan kohtaloksi – suomalaiset joutuivat itse tuhoamaan majakoitaan. Samoin viholliset pyrkivät hävittämään majakoita ja ajoittain onnistuivatkin siinä. Eniten Suomi menetti majakoita Pariisin rauhansopimuksen myötä vuonna 1947.

Nimenä moni menetetyistä majakoista on tuttu: Suursaari, Hanhipaasi, Ruuskeri, Narvi, Seivästö. Osasta jäi jäljelle vain kasa kiviä, osa on yhä olemassa. Menetetyt majakat -näyttely esittelee kertomusten ja upeiden valokuvien avulla niitä majakoita, jotka Suomi on sotien tai rauhansopimusten seurauksena menettänyt.

Kutsu ystäväsi mukaan :)